Uvodno izobraževanje za mentorje v delovnem okolju za dietetike

Izvajalke: doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, dr. Mojca Bizjak, asist. Marjana Benigar Manias.

                  

Vsebina izobraževanja:      

  • Predstavitev študijskega programa in kompetenc dietetikov.

  • Predstavitev Praktičnega usposabljanja I., II., III.

  • Ogled šole.

Trajanje:

2 pedagoški uri.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica