Zagovori
 • 22. 11. 2017 ob 13:00
  Rosana Skok (diplomirana dietetičarka (VS))
  "Pomanjkanje vitamina B12 in železa pri veganskem načinu prehranjevanja"
  Mentor: doc. dr. Mojca Stubelj
 • 23. 11. 2017 ob 15:00
  Uroš Višić (magister zdravstvene nege)
  "Zasnova prototipa informacijskega sistema za učinkovito klinično pot porodnice v času hospitalizacije"
  Mentor: izr. prof. dr. Boštjan Žvanut

Prijava VIS

Prijava e-učilnica