Zagovori
 • 22. 08. 2019 ob 09:00
  Andraž Klanjšček Nardin (diplomirani kineziolog (UN))
  "Vrednotenje športa med mladimi"
  Mentor: prof. dr. Ernest Ženko
 • 22. 08. 2019 ob 10:00
  Nika Henigman (diplomirana dietetičarka (VS))
  "Prehranjevalne navade plavalcev"
  Mentor: viš. pred. dr. Tadeja Jakus
 • 23. 08. 2019 ob 14:30
  Katja Vrabec (magistrica dietetike)
  "Vpliv panobinostata na radioobčutljivost celic ploščatoceličnega karcinoma žrela"
  Mentor: prof. dr. Maja Čemažar
 • 26. 08. 2019 ob 13:00
  Maja Marc (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Seznanjenost staršev o poporodni depresiji očetov in vloga zdravstvene nege"
  Mentor: dr. Vesna Čuk
 • 26. 08. 2019 ob 13:00
  Rocco Crismancich Orél (magister zdravstvene nege)
  "Stališča medicinskih sester/zdravstvenikov v anesteziji, intenzivni terapiji in v urgentnih centrih do prisotnosti svojcev med kardiopulmonalnim oživljanjem"
  Mentor: doc. dr. Katarina Babnik
 • 26. 08. 2019 ob 14:00
  Tjaša Čuk (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Soočanje žensk z rakom dojk in vloga zdravstvene nege"
  Mentor: dr. Vesna Čuk

Prijava VIS

Prijava e-učilnica