Zagovori
 • 19. 10. 2018 ob 10:00
  Alja Ivetac (diplomirana dietetičarka (VS))
  "Vpliv mikrogravitacije na upad skeletno-mišične mase"
  Mentor: izr. prof. dr. Mihaela Jurdana
 • 19. 10. 2018 ob 15:00
  Kaja Rosič (magistrica dietetike)
  "Prehranski status in prehranski vnos bolnikov s srčno-žilnimi obolenji v času rehabilitacije"
  Mentor: doc. dr. Saša Kenig
 • 23. 10. 2018 ob 14:00
  Tina Kogoj (diplomirana kineziologinja (UN))
  "Avtizem, gibalna aktivnost in igra"
  Mentor: doc. dr. Matej Plevnik
 • 23. 10. 2018 ob 15:00
  Tjaša Sajevic Rupnik (diplomirana dietetičarka (VS))
  "Ocena deleža rakov debelega črevesa in danke pripisljivega prekomernemu vnosu rdečega mesa in alkohola v Sloveniji"
  Mentor: izr. prof. dr. Vesna Zadnik
 • 25. 10. 2018 ob 14:15
  Urška Frančula (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Stališča študentov zdravstvene nege do cepljenja: primerjava med Norveško in Slovenijo"
  Mentor: doc. dr. Mirko Prosen

Prijava VIS

Prijava e-učilnica