Zagovori
 • 22. 09. 2017 ob 07:00
  Vida Zevnik (diplomirana kineziologinja (UN))
  "Vadba na recept pri bolnikih s sladkorno boleznijo"
  Mentor: Petra Zupet
 • 25. 09. 2017 ob 10:00
  Daša Gorjan (diplomirana kineziologinja (UN))
  "Posturalno nihanje v različnih kognitivnih in ravnotežnih pogojih"
  Mentor: izr. prof. dr. Jan Babič
 • 25. 09. 2017 ob 11:00
  Andrej Kocjan (doktor znanosti)
  "Vrednotenje jakosti trupa ter vpliv vadbe na jakost in samodejne stabilizacijske odzive mišic trupa"
  Mentor: izr. prof. dr. Nejc Šarabon
 • 25. 09. 2017 ob 15:15
  Saša Modec (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Poznavanje in pogostost izvajanja vaj za krepitev mišic medeničnega dna med nosečnostjo in po porodu"
  Mentor: mag. Tamara Štemberger Kolnik
 • 27. 09. 2017 ob 09:00
  Tina Klemenčič (diplomirana kineziologinja (UN))
  "Medgeneracijske spremembe športno-gibalne aktivnosti"
  Mentor: doc. dr. Mitja Gerževič
 • 27. 09. 2017 ob 10:00
  Tanja Robič (diplomirana kineziologinja (UN))
  "Psihofiziološki odzivi telesa med izvajanjem tehnike postopnega mišičnega sproščanja"
  Mentor: Uroš Marušič
 • 27. 09. 2017 ob 11:00
  Tea Zakšek (diplomirana kineziologinja (UN))
  "Vpliv akutnega treninga postopnega mišičnega sproščanja na anksioznost "
  Mentor: Uroš Marušič
 • 27. 09. 2017 ob 13:00
  Jure Fatur (diplomirani zdravstvenik (VS))
  "Doživljanje stresa skozi različna življenjska obdobja: subjektivno zaznane posledice za zdravje"
  Mentor: doc. dr. Mirko Prosen
 • 27. 09. 2017 ob 13:00
  Sindi Germek (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Psihični vidik obravnave pacientov s kronično nenalezljivo boleznijo v zdravstveni negi"
  Mentor: dr. Vesna Čuk

Prijava VIS

Prijava e-učilnica