Zagovori
 • 23. 10. 2019 ob 11:45
  Romina Škodnik Melink (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Dojenju prijazna zdravstvena ustanova: Zdravstveni dom Tolmin "
  Mentor: doc. dr. Mirko Prosen
 • 23. 10. 2019 ob 12:30
  Kristina Bembič (magistrica dietetike)
  "Vpliv tabora »Moj izziv« na spreminjanje prehranjevalnih navad v družini"
  Mentor: doc. dr. Tamara Poklar Vatovec
 • 24. 10. 2019 ob 14:00
  Ana Dekleva (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Analiziranje dela operacijske medicinske sestre v ortopedskem centru Artros po opazovalni metodi OWAS"
  Mentor: doc. dr. David Ravnik
 • 29. 10. 2019 ob 11:30
  Tjaša Medvešek (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Gibalne/športne aktivnosti in zdrav življenjski slog na vzorcu študentov in dijakov zdravstvene smeri na Goriškem"
  Mentor: doc. dr. David Ravnik
 • 5. 11. 2019 ob 15:00
  Maja Šinkovec (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Vloga patronažne medicinske sestre in zadovoljstvo mater pri obravnavi novorojenčka"
  Mentor: pred. Katarina Merše-Lovrinčević
 • 15. 11. 2019 ob 12:15
  Nastja Klinc (diplomirana dietetičarka (VS))
  "Nosečnostna sladkorna bolezen in prehrana"
  Mentor: izr. prof. dr. Nataša Bratina

Prijava VIS

Prijava e-učilnica