Zagovori
 • 21. 06. 2018 ob 10:00
  Karin Vrtar (diplomirana kineziologinja (UN))
  "Vpliv ekstremno nizkega energijskega vnosa na fiziološke parametre pri športnikih"
  Mentor: doc. dr. Saša Kenig
 • 4. 07. 2018 ob 15:15
  GORDANA KREMENOVIĆ (magistrica zdravstvene nege)
  "Dejavniki odločitve za poklic v zdravstvu: študenti prvega letnika Zdravstvene nege in Prehranskega svetovanja - dietetike"
  Mentor: doc. dr. Katarina Babnik
 • 6. 07. 2018 ob 10:00
  Helena Miladić (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Poznavanje kroničnih ran in sodobnih oblog za oskrbo ran med medicinskimi sestrami v institucionalnem varstvu"
  Mentor: Doroteja Rebec
 • 6. 07. 2018 ob 10:30
  Alija Bavrk (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Življenjska zgodba svojca osebe s shizofrenijo: narativna raziskava"
  Mentor: Urška Bogataj
 • 9. 07. 2018 ob 10:00
  Aleš Kuder (diplomirani zdravstvenik (VS))
  "Vpliv telesne aktivnosti na kronično nenalezljive bolezni"
  Mentor: doc. dr. David Ravnik

Prijava VIS

Prijava e-učilnica