Zagovori
 • 15. 02. 2019 ob 08:00
  Patricija Nezman (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Stališče zaposlenih v zdravstveni negi severovzhodne Slovenije do prisotnosti svojcev med oživljanjem"
  Mentor: doc. dr. Igor Karnjuš
 • 15. 02. 2019 ob 12:30
  Urška Milost (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Stres in optimizem pri medicinskih sestrah v intenzivni enoti"
  Mentor: doc. dr. Maša Černelič Bizjak
 • 21. 02. 2019 ob 13:00
  Tina Šilc (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Zdravstvena nega in vloga medicinske sestre pri zdravljenju duševnih motenj z elektrokonvulzivno terapijo"
  Mentor: pred. Urška Bogataj
 • 6. 03. 2019 ob 13:00
  Pamela Jere (magistrica kineziologije)
  "Vpliv gibalne/športne aktivnosti nosečnice na antropometrijske značilnosti novorojenca"
  Mentor: doc. dr. Matej Voglar
 • 26. 03. 2019 ob 13:30
  Lina Kogoj (diplomirana kineziologinja (UN))
  "Pogostost simptomov anoreksije nervoze v cheerleadingu"
  Mentor: doc. dr. Maša Černelič Bizjak

Prijava VIS

Prijava e-učilnica