Zagovori
 • 16. 02. 2018 ob 14:00
  Metka Lazar (diplomirana kineziologinja (UN))
  "Dejavniki gibalne/športne aktivnosti starejših odraslih"
  Mentor: doc. dr. Matej Plevnik
 • 27. 02. 2018 ob 11:00
  Julijana Muha (diplomirana medicinska sestra (VS))
  "Spalne navade in vzorci spanja med pacienti v ambulanti družinske medicine"
  Mentor: doc. dr. Mirko Prosen
 • 13. 03. 2018 ob 09:00
  Kornelija Kitek (diplomirana dietetičarka (VS))
  "Posledice nezdravljene celiakije "
  Mentor: doc. dr. Nataša Bratina

Prijava VIS

Prijava e-učilnica