Zdravstveno pravo

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Temeljni tematski sklopi predmeta so:

 • Uvod v pravo in uvod v zdravstveno pravo
 • Pravni viri zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti
 • Varstvo človekovih pravic na področju zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti
 • Organiziranost sistema zdravstvenega varstva v RS;
 • Delovna in uslužbenska razmerja ter pravna razmerja  poslovodenja v zdravstvu:

 

Preverjanje znanja:

 • Predpogoj za pristop k izpitu je oddana seminarska naloga in njena predstavitev.
 • Sestava končne ocene: 

          - pisni izpit 80 %  

          - seminarska naloga 20%

 

 • Študijska literatura:
  Seznam konkretnih virov ter dodatna literatura bodo študentom in študentkam posredovana na predavanjih  - v skladu z obravnavano tematiko.
  • Blank, R., (2004), Comparative health Policy, Palgrave Macmillan
  • Eastwood M., (2003), Principles of Human Nutrition. Blackwell Publishing, oxford, UK, 2nd edit., str. 313-680.
  • Kaučič, I., Grad, F. (2003), Ustavna ureditev Slovenije (3. dopolnjena izdaja), Ljubljana
  • Korošec D., (2004), Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana: Cankarjeva založba, , 379 str. [ISBN 961-231-418-7];
  • Mally M.: Organizacija zdravstvenega varstva (Priročnik za strokovne izpite zdravstvenih delavcev), CPI Cene Štupar, Ljubljana
  • McMurray, A.(2003), Community, Health and Wellness: a sociological approach.Vaughan Curtis, Mosby, Sydney,Edinburgh, London, New York,
  • Ministrstvo za zdravje RS (april 2009), Osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega varstva in javnega zdravja (Priročnik za pripravo na strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce z višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo), Ljubljana
  • Ministrstvo za zdravje RS (2008), Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah?, Ljubljana
  • Skupina avtorjev (2000): Celostni pogled na bolnika. Maribor: Splošna bolnišnica. (Uredila Zlatka Rakovec- Felser Cijan V., Cijan R. (2005)
  • Strojin T. (1998), Uvod v zdravstveno pravo: izbrana poglavja iz zdravstvene zakonodaje. Ljubljana
  • Šmitek J. (2006), Pomen človekovega dostojanstva v zdravstveni negi,  Obz Zdr N;  40 (1): 23-36, Ljubljana
  • Zgaga A, Pahor M. (2004), Umiranje v očeh študentov zdravstvene nege, Obz Zdr N; 38 (4): 325-32, Ljubljana
Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica